۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

به ابتکار دانشگاه علوم پزشکی کرمان، نمایندگان کلان مناطق ده­گانه کشور جهت بازدید از دستاوردهای این دانشگاه در مأموریت­های ویژه کلان منطقه، میهمان دیار کریمان بودند. در این اقامت یک­روزه، نمایندگان از پژوهشکده آینده­پژوهی و واحد بین الملل  بازدید و از نزدیک با دستاوردهای این مجموعه­ها آشنا شدند. هم­جنین سند توسعه علمی کلان منطقه و سند چشم انداز درمان منطقه در سال 1404 نیز در ادامه به میهمانان عرضه و توضیح داده شدند.