۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

در راستای اجرای بسته‌های طرح تحول آموزشی، ارزیابی خارجی مراکز آموزشی درمانی استان کرمان با مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ 10 لغایت 14 تیر ماه 1396 برگزار شد.