۱۳۹۹ پنج شنبه ۲ بهمن

 

اسامی دبیرخانه‌های معاونت‌های متناظر قطب 8 کلان منطقه کشوری

 

ردیف

نام دبیرخانه

دانشگاه/دانشکده محل استقرار

1

معاونت آموزشی

دانشگاه ع پ زاهدان

2

معاونت غذاودارو

دانشگاه ع پ رفسنجان

3

معاونت دانشجوئی وفرهنگی

دانشگاه ع پ زابل

4

معاونت بهداشتی

دانشگاه ع پ جیرفت

5

معاونت درمان

دانشگاه ع پ بم

6

معاونت اجتماعی

دانشگاه ع پ ایرانشهر

7

معاونت پژوهشی

دانشکده ع پ سیرجان

8

معاونت توسعه ومدیریت منابع

دانشگاه ع پ کرمان