۱۳۹۹ شنبه ۲۷ دي

 

تقویم برگزاری جلسات شورای هماهنگی کلان منطقه هشت کشور

شماره جلسه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

نحوه برگزاری

1

1396.03.03

تهران

حضوری

2

1396.04.28

کرمان

حضوری

3

1396.06.29

-

ویدئو کنفرانس

4

1396.08.24

زاهدان

حضوری

5

1396.10.27

-

ویدئو کنفرانس

6

1396.12.09

-

ویدئو کنفرانس