۱۴۰۱ چهارشنبه ۹ آذر
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ يکشنبه ۲۵ تير   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۶ شنبه ۳۱ تير   

پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

http://www.kmu.ac.ir/fa/mhrc